logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

Universidade de Santiago de Compostela Campus Vida Cretus
logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

You are here

Enzymatic reactors for the removal of recalcitrant compounds in wastewaterEnzymatic reactors for the removal of recalcitrant compounds in wastewater