logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

Universidade de Santiago de Compostela Campus Vida Cretus
logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

You are here

O GrupoO Grupo de Biotecnoloxía Ambiental (GI-1613) da Universidade de Santiago de Compostela iniciou a súa actividade en 1985, centrándose principalmente en dúas liñas de investigación:

• Xestión e tratamento de efluentes industriais e urbanos

• Aplicación e produción de encimas ligolíticos

Ambas liñas desenvolvéronse en paralelo dando lugar a multitude de proxectos e contratos específicos. Vinte anos despois as palabras clave seguen sendo: "Bio", "Medio Ambiente" e "Enxeñería", aínda que as súas liñas de investigación evolucionaron segundo os obxectivos acadados e as novas tendencias en investigación. O Grupo de Biotecnoloxía Ambiental (GI-1613), coordinado polo Prof. Gumersindo Feijoo, está composto por 13 profesores (2 profesores eméritos, 4 catedráticos, 4 profesores titulares, 3 profesores axudante doutor). ) , 7 investigadores posdoutorais, 3 técnicos de laboratorio, 1 responsable tecnolóxico, 1 administrativo e 1 responsable de comunicación, máis de 25 doutorandos, estudantes de universidades estranxeiras que realizan proxectos ou estadías de 3 a 6 meses e máis de 10 estudantes de máster cursando o seu traballo fin de máster.

Misión e Visión do Grupo

A Misión A Misión é xerar coñecemento científico e tecnolóxico útil para un desenvolvemento sostible da sociedade e formar investigadores emprendedores, promovendo sinerxías nun entorno humano e estimulante. A Visión es ser recoñecido a nivel internacional pola calidade da súa investigación, formación, innovación e transferencia de tecnoloxía..

 

Antecedentes científicos

Nos últimos anos (2015-2020), a súa producción científica pódese resumir en 275 publicacións, 235 delas foron publicacións SCI  (o 78% das cales foron publicadas no 1T), 37 Teses de Doutoramento e 245 presentacións en congresos internacionais. Neste período, o grupo foi premiado con 17 proxectos europeos e redes internacionais, 21 proxectos nacionais e 17 contratos con empresas que achega un orzamento medio de 1,49 millóns de euros.  O grupo tamén coordinou 3 redes de tratamento de augas residuais en Europa (COST Action Water_2020), Nacional (RedNovedar) e Rexional (Rede REGATA) . Dende 2015 ata 2020 o Biogrupo formou parte da agrupación estratéxica CRETUS (ED431E 2018/01), e foi impulsor do Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais da Universidade de Santiago de Compostela. Desde 2006 está recoñecido como Grupo de Referencia Competitiva.

 

Plan Estratéxico:

Biogroup Strategic Plan

 

Datos

Recursos financeiros. Evolución dende 2013-2016 ata 2017-2020

 

Porcentaxe de artigos publicados en revistas do primeiro cuartil (1T) de 2010 a 2020

 

Porcentaxe de artigos de BioGroup publicados en revistas no primeiro decil (D1) e no primeiro centil (TOP 1) de 2010 a 2019


          

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.