logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

Universidade de Santiago de Compostela Campus Vida Cretus
logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

You are here

TFM

2022

Fermentación de lodos para su conversión dirigida a ácidos grasos volátiles
Authors-Ext: Belinda Prol Vila
Date: 23/06/2022

2021

Evaluación ambiental da produción de sustratos para bioplásticos a partir de coproductos e residuos da industria agroalimentaria
Date: 14/09/2021

Máster in Chemical Engineering and Bioprocesses 

Avaliación da carga orgánica aplicada na produción de biopolímeros a partir de efluentes residuais graxos
Date: 13/09/2021

Máster in Environmental Engineering 

Influenza do pH na estructura da comunidade microbiana responsable da fermentación anaerobia de proteínas
Authors: Carlota Vijande
Supervisors: Marta Carballa
Supervisors-Ext: Sabela Balboa
Date: 13/09/2021

Máster in Environmental Engineering 

Produción de polihidroxibutirato(PHB) a partir de auga de cocción de mexillón (MPW) empregando unha bacteria halófila
Date: 07/07/2021

Máster in Chemical Engineering and Bioprocesses 

Estudo dos procesos enzimaticos de biotransformacion do sulfametoxazol en condicións aerobias heterótrofas
Supervisors: Marta Carballa, Alba Trueba
Date: 07/07/2021

Máster in Chemical Engineering and Bioprocesses 

Evaluación de un biorreactor de lodo granular aerobio basado en el consorcio microalga-bacteria para el tratamiento de aguas residuales salinas
Date: 07/07/2021

Máster in Chemical Engineering and Bioprocesses 

Optimización da produción de biobutanol mediante fermentación ABE empregando bagazo de mazá como substrato
Authors: Javier Bravo
Supervisors: Gemma Eibes, Thelmo Lu Chau
Date: 07/07/2021

Máster in Chemical Engineering and Bioprocesses 

Avaluación ambiental e económica de distintas tecnoloxías centradas narecuperación de fósforo para implantar en sistemas descentralizados
Authors: Sofía Estévez
Supervisors: Maite Moreira
Date: 07/07/2021

Máster in Chemical Engineering and Bioprocesses 

Desenvolvemento de novos biorreactores baseados en bacterias n-damo: eliminación de CH4 e NOx, así como de micro contaminantes orgánicos
Authors: Pablo García
Date: 19/02/2021

Máster in Chemical Engineering and Bioprocesses 

Influencia da salinidade na cofermentación anaerobia de azucres e proteínas
Authors: Juan Iglesias
Date: 19/02/2021

Máster in Chemical Engineering and Bioprocesses 

Operación e avaliación dun biorreactor MBBR a escala planta piloto para o tratamento de augas residuais urbanas
Authors: Alvaro Lobato
Supervisors: Juan M. Garrido
Supervisors-Ext: Priscila Artiga Acuña
Date: 19/02/2021

Máster in Chemical Engineering and Bioprocesses 

Utilización de bagazo de mazá para a extracción de compostos fenólicos e para la producción de ABE en cultivos Clostridium
Authors: Ines Prado
Supervisors: Gemma Eibes, Thelmo Lu Chau
Date: 19/02/2021

Máster in Chemical Engineering and Bioprocesses 

Avaliación dunha fonte de nitróxeno residual para o crecemento de microorganismos acumuladores no proceso de recuperación de residuos graxos
Authors: Álvaro Granja
Date: 12/02/2021

Máster in Environmental Engineering 

Estratexia de arranque da tecnoloxía innovadora SIAM para o tratamento de augas a escala de planta piloto
Date: 12/02/2021

Máster in Environmental Engineering 

2020

Determinación de xenes funcionais nun reactor desnitrificante
Authors-Ext: Jose Rubén Coves Maciá
Date: 14/09/2020

Máster in Environmental Engineering 

Determinación da cinética de micropolutores en ambientes anóxicos.
Authors-Ext: Alejandro Coves
Date: 14/09/2020

Master in Environmental Engineering

Efecto de la sal en el funcionamiento de sistemas granulares aerobios
Authors: Alejandro Vilar
Date: 10/07/2020
Assessment of the production of bioplastics from industrial wastewater from fish canning industry
Authors: Giulia Zarroli
Supervisors: Almudena Hospido
Supervisors-Ext: Silvia Fiore
Date: 30/03/2020
Evaluación ambiental de adhesivos empregados na industria madereira
Authors: Ana Arias
Date: 19/02/2020

Máster en Ingeniería Química y Bioprocesos

Importance of extraction methods in the polyhydroxyalkanoates production sustainability
Authors: Mateo Saavedra
Date: 19/02/2020
Enfoque conxunto da Avaliación de Ciclo de Vida e da Análise Envolvente de datos nos criterios de eco-eficiencia da producción acuícola en Mexico
Date: 19/02/2020

Máster en Ingeniería Química y Bioprocesos

Cuantificación de la huella de carbon de Cádiz: comparación de metodologías
Authors: Eduardo Entrena
Supervisors: Sara Gonzalez
Date: 14/02/2020

Máster en Enxeñaría Ambiental

2019

Aplicación da electrofermentación e factores de dilución para seleccionar produtos en fermentacións acidoxénicas abertas
Authors: Juan Feijoo
Date: 10/07/2019
Estudo de catalizadores nanoestructurados como sistemas de oxidación avanzada para a eliminación de microcontaminantes en augas residuais
Supervisors: Maite Moreira
Supervisors-Ext: Lucía Fernández
Date: 10/07/2019
Evaluación de diferentes condiciones operacionales en un sistema con biomasa granular para el tratamiento de efluentes acuícolas
Authors: Miquel Frau
Date: 08/07/2019
Patrones de consumo en España: ¿Cuánto se alejan de la dieta mediterránea?
Authors: Milena Álvarez
Date: 08/07/2019
Estabilidad del proceso anamox en condiciones de línea de aguas en EDAR
Authors: Jesús Blanco
Date: 08/07/2019
Estrategias de enriquecimiento de microorganismo n-damo en biorreactores de membrana
Authors: Manuel Fachal
Date: 05/07/2019
Estratexias operacionais para aumentar a conversión de residuos proteicos en ácidos graxos volátiles
Date: 15/02/2019

Pages