logo

Group of Environmental Biotechnology

Universidade de Santiago de Compostela

Universidade de Santiago de Compostela Campus Vida Cretus
logo

Group of Environmental Biotechnology

Universidade de Santiago de Compostela

You are here

Raúl Bonenfant


Research | Publications | Patents | Projects | Contracts | Doctoral Theses | MS Theses | Awards

Raúl Bonenfant

Research Contract

Title of the work: Modelado matemático de procesos de fermentación anaerobia para a conversion de residuos lignocelulósicos a ácidos carboxílicos de cadea curta e media

Tutor: Marta Carballa Arcos