logo

Group of Environmental Biotechnology

Universidade de Santiago de Compostela

Universidade de Santiago de Compostela Campus Vida Cretus
logo

Group of Environmental Biotechnology

Universidade de Santiago de Compostela

You are here

Master Theses

2018

Recuperación de augas residuais da industria conserveira do mexillón a través da produción de polihidroxialcanoatos
Authors-Ext: Alba Igrexas Soto
Date: 14/09/2018
Eliminación de microcontaminantes orgánicos durante o post-tratamento de aguas grises
Authors: Lucia Gómez
Date: 11/09/2018
Modelado do ciclo do xofre en post-tratamentos de efluentes de reactores anaerobios
Authors: Alberto Liñares
Date: 18/07/2018
OPtimización da extracción de compostos bioactivos a partir de carozo de millo morado (Zea mays L.)
Authors-Ext: Silvia María Rodríguez Fernández
Date: 18/07/2018
Optimización do tratamento primario de augas residuais por adición de aditivos químicos para maximizar a recuperación enerxética en EDARs
Authors-Ext: Nerea Álvarez
Date: 09/07/2018
Huella de carbono de productos en conserva procedentes de pesca
Date: 06/07/2018
Simulación e avaliación ambiental da produción de FDCA a partir de HMF
Authors-Ext: Pedro Méndez-Trelles
Supervisors: Maite Moreira
Date: 20/02/2018
Optimización da etapa de enriquecemento dun cultivo mixto para a produción de polihidroxialcanoatos a partir de augas de cocedoiro de mexillón
Authors: Lucía Argiz
Date: 19/02/2018
Avaliación ambiental do tratamento das augas residuais dunha depuradora biolóxica
Authors-Ext: Alba Rodríguez Zurdo
Date: 19/02/2018

2017

Análise da sostibilidade da dieta atlántica dende unha perspectiva de ciclo de vida
Authors: Carmela Darriba
Date: 18/09/2017
Análise de fluxo de materiais na ría de Muros e Noia
Authors: Manuel Rama
Date: 18/09/2017
Role of UV irradiation in the removal of organic micropollutants during wastewater treatment
Authors: Wael Alkadrw
Supervisors: Marta Carballa
Date: 12/09/2017
Environmental assessment of biorefinery processes for the valorization of lignocellulosic biomass into high-added value products
Authors: Carmen Ríos
Date: 30/07/2017
Emisiones e impactos asociados a la circulación del tráfico rodado en grandes ciudades
Authors: Xavier Esteve
Date: 30/06/2017
Desenvolvemento dun software para a resolución por análise de envoltura de datos: aplicación a sistemas pesqueiros intensivos e extensivos
Date: 30/06/2017
Determinación do perfil ambiental da carne bovina producida en explotacións portuguesas da eurorexión
Authors: Óscar Alonso
Date: 30/06/2017
Optimización de un proceso combinado de tratamiento biológico y adsorción de carbono activo para el tratamiento de aguas residuales complejas
Authors-Ext: Lucas Fernández Martínez
Date: 06/03/2017
Evaluación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Negreira
Authors-Ext: Verónica Castro Quintáns
Supervisors: Juan M. Garrido
Supervisors-Ext: Gaspar Garcia-Torriello
Date: 03/03/2017
La Pesca Tradicional es un Sinónimo de Sostenibilidad: Análisis del Xeito
Authors: Andrea Arias
Date: 17/02/2017
Comparación de diversas técnicas para la extracción de compuestos antioxidantes a partir de hojas de Eucalyptus globulus
Date: 17/02/2017
Operación y seguimiento de un reactor biológico basado en biomasa granular para la eliminación de nitrógeno en aguas residuales procedentes de la industria conservera
Authors-Ext: Alejandro José Estrada García
Date: 17/02/2017
Producción de ácidos grasos volátiles a partir de efluentes de conservera con alto contenido salino
Authors-Ext: Adrián Montáns López
Date: 17/02/2017
Screening of environmental, social and economical indicators to determine the sustainability of spanish cities
Authors-Ext: Rocío Manteiga Rodríguez
Date: 17/02/2017
Utilización de biomasa pretratada mediante o proceso Organosolv como sustrato en cultivos Clostridium para a producción de ABE por fermentación extractiva
Authors: Nicolás Botana
Date: 17/02/2017
Análisis ambiental del flujo de materia y energía en la cuantificación del metabolismo urbano de Santiago de Compostela
Authors: Fernando García
Date: 17/02/2017
Evaluación ambiental de una estrategia descentralizada de tratamiento y reutilización de aguas residuales basada en la utilización de un biorreactor de membrana
Date: 17/02/2017
Valorización de aguas residuales de industria conservera de mejillón a través de la producción de polihidroxialcanoatos
Authors: Alba Igrexas
Date: 30/01/2017

2016

Cálculo de gases de efecto invernadero mediante el modelo de estimación de emisiones difusas: Apliacación a la EDAR de Betanzos
Authors-Ext: Sara Díaz-Rullo Edreira
Date: 01/07/2016
Efecto de la presencia de bacterias nitrificantes sobre un cultivo microbiano mixto con capacidad de acumulación de polihidroxialcanoatos (PHA)
Authors: Sergio Santorio
Date: 01/07/2016
Eliminación de microcontaminantes orgánicos en sistemas anóxicos de eliminación de gases de efecto invernadero
Authors-Ext: Sandra González Rodríguez
Date: 01/07/2016

Pages