logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

Universidade de Santiago de Compostela Campus Vida Cretus
logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

You are here

Carlota Ucha Muñoz


Research | Publications | Patents | Projects | Contracts | Doctoral Theses | MS Theses | Awards

Carlota Ucha Muñoz

Research Contract

Congresses
Aerobic biodegradability of fat, oil and grease wastes
Type: Poster
Magazine/book: Book of abstract of the 6th IWA International Conference on eco-Technologies for Wastewater Treatment (EcoSTP2023)
Date: 26/06/2023
Organization: Lequia, Universitat de Girona and Catalan Institute for Water Research
City: Girona
Biodegradabilidade de residuos graxos e oleosos para a súa valorización en biopolímeros
Authors-Ext: Jesús Gonzalez-Lopez
Type: Oral
Magazine/book: X Encontro Mocidade Investigadora
Date: 12/06/2023
Organization: Facultade de Ciencias Económica e Empresariais da USC
Tecnoloxía para a valorización de residuos lipídicos mediante a produción de biopolímeros por comunidades bacterianas mixtas.
Type: Oral
Magazine/book: VI Simposio de Investigación en Tecnologías Ambientales (CRETUS)
Date: 07/10/2022
Organization: CRETUS
City: Santiago de Compostela