logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

Universidade de Santiago de Compostela Campus Vida Cretus
logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

You are here

Effect of pH on the stability of Pleurotus eryngii versatile peroxidase during heterologous production in Emericella nidulansEffect of pH on the stability of Pleurotus eryngii versatile peroxidase during heterologous production in Emericella nidulans