logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

Universidade de Santiago de Compostela Campus Vida Cretus
logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

You are here

Complete degradation of anthracene by Manganese Peroxidase in organic solvent mixturesComplete degradation of anthracene by Manganese Peroxidase in organic solvent mixtures