logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

Universidade de Santiago de Compostela Campus Vida Cretus
logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

You are here

Enzymatic degradation of anthracene, dibenzothiophene and pyrene by manganese peroxidase in media containing acetoneEnzymatic degradation of anthracene, dibenzothiophene and pyrene by manganese peroxidase in media containing acetone