logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

Universidade de Santiago de Compostela Campus Vida Cretus
logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

You are here

Operation of a two-phase partitioning bioreactor for the oxidation of anthracene by the enzyme manganese peroxidaseOperation of a two-phase partitioning bioreactor for the oxidation of anthracene by the enzyme manganese peroxidase