logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

Universidade de Santiago de Compostela Campus Vida Cretus
logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

You are here

Dynamic modeling of an enzymatic membrane reactor for the treatment of xenobiotic compoundsDynamic modeling of an enzymatic membrane reactor for the treatment of xenobiotic compounds