logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

Universidade de Santiago de Compostela Campus Vida Cretus
logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

You are here

Biorecovery of contaminated soils with hexachlorocyclehexane (HCH)Biorecovery of contaminated soils with hexachlorocyclehexane (HCH)