logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

Universidade de Santiago de Compostela Campus Vida Cretus
logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

You are here

The environmental impact of magnetic nanoparticles under the perspective of carbon footprint (Chapter 3)The environmental impact of magnetic nanoparticles under the perspective of carbon footprint (Chapter 3)