logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

Universidade de Santiago de Compostela Campus Vida Cretus
logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

You are here

Reviews of lignocellulolytic enzyme activity analyses and scale-down to microplate-based assaysReviews of lignocellulolytic enzyme activity analyses and scale-down to microplate-based assays