logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

Universidade de Santiago de Compostela Campus Vida Cretus
logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

You are here

Laccase-based technologies to remove organic pollutants from soils and wastewatersLaccase-based technologies to remove organic pollutants from soils and wastewaters