logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

Universidade de Santiago de Compostela Campus Vida Cretus
logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

You are here

Enzymatic technologies for remediation of hydrophobic organic pollutants in soilEnzymatic technologies for remediation of hydrophobic organic pollutants in soil