logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

Universidade de Santiago de Compostela Campus Vida Cretus
logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

You are here

Coupling extraction and enzyme catalysis for the removal of anthracene present in polluted soilsCoupling extraction and enzyme catalysis for the removal of anthracene present in polluted soils