logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

Universidade de Santiago de Compostela Campus Vida Cretus
logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

You are here

Removal of Pharmaceuticals by Membrane Bioreactor (MBR) TechnologyRemoval of Pharmaceuticals by Membrane Bioreactor (MBR) Technology