logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

Universidade de Santiago de Compostela Campus Vida Cretus
logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

You are here

Vegetable oils as NAPLs in two phase partitioning bioreactors for the degradation of anthracene by laccaseVegetable oils as NAPLs in two phase partitioning bioreactors for the degradation of anthracene by laccase