logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

Universidade de Santiago de Compostela Campus Vida Cretus
logo

Grupo de Biotecnoloxía Ambiental

Universidade de Santiago de Compostela

You are here

Improving the catalytic performance of laccase using a novel continuous-flow microreactorImproving the catalytic performance of laccase using a novel continuous-flow microreactor