logo

Group of Environmental Biotechnology

Universidade de Santiago de Compostela

Universidade de Santiago de Compostela Campus Vida Cretus
logo

Group of Environmental Biotechnology

Universidade de Santiago de Compostela

You are here

Optimización dos factores de vexetación circundante e iluminación ornamental para reducir o biodeterioro en fontes de interese histórico-artístico (FONTES)Optimización dos factores de vexetación circundante e iluminación ornamental para reducir o biodeterioro en fontes de interese histórico-artístico (FONTES)